Irena Cerar je pripovedovalka ljudskih pravljic od leta 2010. Pripovedovalec – seveda v tradicionalnem smislu – je bil že njen stari oče Miha Cerar Boštenkov iz Zaloga pod sveto Trojico, zato na neki način nadaljuje družinsko tradicijo. Sodobnega pripovedovanja se je učila pri (skoraj) vseh slovenskih pripovedovalkah, ki to tudi poučujejo: Anji Štefan, Ani Duša, Špeli Frlic. Imela pa je tudi nekaj tujih učiteljev, ki so ji vsak po svoje pomagali iskati lastni izraz: David Campbell, Tom Muir, Lawrence Tulloch, Jerker Fahlström, Michael Harvey, Giovanna Conforto …

Pri pripovedovanju ji je najbolj všeč, da je tako minimalistično, a še vedno tako mogočno. Zdi se ji privilegij, da lahko v simbolnem jeziku pravljic glasno govori o stvareh, ki jo zanimajo, vznemirjajo, ali pa se ji zdijo preprosto pomembne, lepe ali zabavne. Všeč ji je, da se med pripovedovalcem in poslušalci stke nevidna povezanost, začasna skupnost. To se ji še vedno zdi svojevrstna magija.

Irena Cerar rada gradi nove stvari. Tako je tudi tudi ena od soustanoviteljic Križnikovega pravljičnega festivala v Motniku, ki od leta 2012 poteka v organizaciji Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Kulturnega in Turističnega društva Motnik.

Dvoranski nastopi

Foto: Luka Dakskobler/Križnikov pravljični festival

Pravljična vodenja

Foto: Luka Dakskobler/Križnikov pravljični festival

Galerija