Družinska vodnika Irene Cerar Pravljične poti Slovenije in Pravljične poti v zgodovino sta tiste vrste knjigi, ki ju človek z veseljem vzame v roke in ju tudi z lahkoto uporablja, saj nas z zgodbami in opisi popeljeta do naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Vodita nas v hribe, kraške jame, izvire, gradove in v kraje, kjer lahko spoznavamo našo naravno in kulturno dediščino.

Popotovanja po kulturno in geografsko raznoliki Sloveniji nas spremljajo tudi v pravljični svet, kajti prav tako pestro kot te poti, je odlično predstavljeno tudi ljudsko pripovedno izročilo, ki se je spletlo okoli naših naravnih in kulturnih znamenitosti. In prav tukaj se kaže mojstrstvo avtorice Irene Cerar, ki je znala poiskati in na primeren način predstaviti otrokom ljudske pravljice in povedke, ki so jih ljudje pripovedovali o posameznih krajevnih značilnostih in s katerimi so skušali ohraniti starodavne razlage naravih lepot in spomenikov ter spomine na dogodke iz preteklosti, prav tako pa tudi na različne zgodovinske ter domišljijske osebnosti in like, kakor tudi na številna ljudska verovanja in ljudske razlage, povezane z nekaterimi kraji, naselbinami, obzidji, gradovi, mostovi in drugimi gradnjami ter obeležji, pa tudi z rekami, potoki, izviri, skalami, kamni, votlinami, jamami ter gorskimi vrhovi.

Poleg tega, da sta knjigi odlična vodnika in tudi prijetno branje, sta tudi opremljeni z vrhunskimi ilustracijami in fotografijami različnih umetnikov, ki pravljične poti še bolj intenzivno pričarajo in dokumentirajo.

Monika Kropej Telban, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU