Knjiga Pravljične poti v zgodovino ni le očarljiv vodnik po zgodovinsko zanimivih krajih Slovenije, ampak tudi zbirka zgodb o skrivnostni preteklosti. Pravljice so univerzalno orodje za razlaganje sveta: za iskanje začetkov, iz katerih je svet nastal, in za razlaganje, kako svet deluje. Hkrati pa so pravljice pot k razumevanju nas samih: okna v nezavedno, okna v skupno človeško zakladnico arhetipskih podob in simbolov. Irena Cerar je izbrala zgodbe, ki so jih pripovedovali iz generacije v generacijo, žive in spreminjajoče se, in v obliki vodnika ponudila še eno možnost, kako jih ohraniti žive v današnjem, pravljicam nenaklonjenem času, in jih deliti z našimi otroki. Ko jih prebereš otroku (in sebi) v avtentičnem okolju, skoznje drugače dojameš prostor, v katerem si, saj ga na novo doživiš skozi zgodbo. Sproži se veriga občutij in vprašanj, ki nas povežejo med seboj ter hkrati s skrivnostmi prostora in časa.

Dr. Bernarda Županek, kustosinja